hotline
Chậu Rửa Bát

Báo giá bồn chậu rửa chén bát Inox 304 giá rẻ


Lựa chọn :
Chậu rửa bát Roland B10046C

2.200.000 đ 1.980.000 đ

Chậu rửa bát Roland B8143V

1.800.000 đ 1.620.000 đ

Chậu rửa bát Roland B10450K

3.600.000 đ 3.240.000 đ

Chậu rửa bát Roland B8046

1.900.000 đ 1.710.000 đ

Chậu rửa bát Roland A5043

1.040.000 đ 830.000 đ

Chậu rửa bát Roland A5045

1.200.000 đ 800.000 đ

Chậu rửa bát Roland A6042C

1.320.000 đ 900.000 đ

Chậu rửa bát Roland A6045

1.300.000 đ 900.000 đ

Chậu rửa bát Roland A6045D

1.560.000 đ 1.260.000 đ

Chậu rửa bát Roland A6045V

1.560.000 đ 1.000.000 đ

Chậu rửa bát Roland A8043C

1.680.000 đ 1.280.000 đ

Chậu rửa bát Roland A8850C

1.980.000 đ 1.780.000 đ

Chậu rửa bát Roland B10450S

4.000.000 đ 3.600.000 đ

Chậu rửa bát Roland B11050C

4.200.000 đ 3.780.000 đ

Chậu rửa bát Roland B11050CA

2.860.000 đ 2.574.000 đ

Chậu rửa bát Roland B11650C

3.300.000 đ 2.970.000 đ

Chậu rửa bát Roland B11850C

3.700.000 đ 3.145.000 đ

Chậu rửa bát Roland B12050CKA

3.700.000 đ 3.145.000 đ

Chậu rửa bát Roland B8044V

1.900.000 đ 1.710.000 đ

Chậu rửa bát Roland B8349

2.600.000 đ 2.340.000 đ

Chậu rửa bát Roland B8850V

2.800.000 đ 2.520.000 đ

Chậu rửa bát Roland B8944C

1.960.000 đ 1.764.000 đ

Chậu rửa bát Roland B8949

2.800.000 đ 2.520.000 đ

Chậu rửa bát Roland B9245CK

3.000.000 đ 2.700.000 đ

Chậu rửa bát Roland B9345CKD

3.800.000 đ 3.420.000 đ

Chậu rửa bát Roland B9749A

3.600.000 đ 3.240.000 đ

Chậu rửa bát Roland B9848CDK

3.400.000 đ 3.060.000 đ

Chậu rửa bát Roland RL 7447

5.600.000 đ 5.040.000 đ