hotline
Máy rửa bát Bosch

Máy rửa bát Bosch nhập khẩu thương hiệu hàng đầu Châu Âu


Lựa chọn :
Máy rửa bát Bosch SMS50E22EU

22.800.000 đ 16.700.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

28.500.000 đ 19.000.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS63L02EA
Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA
Máy rửa bát Bosch SMS69N22EU

31.000.000 đ 25.946.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69N28EU

35.000.000 đ 27.200.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69N42EU

30.525.000 đ 24.500.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69P22EU

30.526.000 đ 28.000.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMI53M75EU Super Silence
Máy Rửa Bát Bosch SMS88TI03E

47.000.000 đ 40.000.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69U88EU

46.866.000 đ 36.600.000 đ

Máy rửa bát Bosch SKS60E02EU
Máy rửa bát Bosch SMI63N25EU
Máy rửa bát Bosch SMS 40N32EU
Máy rửa bát Bosch SMS 50E82EU
Máy rửa bát Bosch SMS 69 T28 EU
Máy rửa bát Bosch SMS69U38EU

46.860.000 đ 39.830.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMU58M75EU

32.839.000 đ 23.500.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMU68N25EU
Máy rửa bát Bosch SMV69M91EU

33.500.000 đ 29.480.000 đ

Máy rửa bát bosch smv69n40eu

36.584.000 đ 28.400.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU