hotline
Việt Nam

Máy xông hơi chính hãng Việt Nam giá siêu rẻ


Lựa chọn :
Máy xông hơi khô Master Sauna 6KW

21.050.000 đ 15.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 4,5KW

8.600.000 đ 6.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Homesteam MA-560HS

6.500.000 đ 5.900.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 10KW

13.500.000 đ 10.950.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 12KW

16.500.000 đ 13.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 6KW
Máy xông hơi ướt Master Steam 7,5KW
Máy xông hơi ướt Master Steam 9KW

12.500.000 đ 9.200.000 đ

Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw

10.000.000 đ 7.800.000 đ

Máy xông hơi khô Amazon 10,5KW

16.500.000 đ 11.000.000 đ

Máy xông hơi khô Amazon 12KW

15.500.000 đ 12.500.000 đ

Máy xông hơi khô Amazon 6KW

10.000.000 đ 7.500.000 đ

Máy xông hơi khô Amazon 9KW

10.500.000 đ 8.500.000 đ

Máy xông hơi khô Coast 12kw
Máy xông hơi khô Coast 6kw
Máy xông hơi khô Coast 9kw
Máy xông hơi khô Sawo 4,5kw
Máy xông hơi khô Sawo 4,5kw
Máy xông hơi khô Sawo 4kw
Máy xông hơi khô Sawo 6kw
Máy xông hơi khô Sawo 6kw
Máy xông hơi khô Sawo 9kw
Máy xông hơi khô Sawo 9kw
Máy xông hơi khô Sunbow 6kw
Máy xông hơi khô Sunbow 9kw
Máy xông hơi Master Steam 7,5 KW (Van an toàn chống nổ)
Máy xông hơi ướt Amazon 6KW

9.200.000 đ 7.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Coast 12kw